Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1PT. BIKARMA - 01.112.076.3-904.000
2CV. AYU DESAIN - 02.797.881.6-901.000
3PT. SANUR JAYA UTAMA - 01.236.427.9-904.000
4CV. Putra Timor Raya - 01.998.203.2-922.000
5CV. KONINDO - 02.068.815.6-922.000
6CV. PERENCANA UTAMA - 01.672.216.7-905.000
7PT MITRA TRI SAKTI - 01.413.445.6-901.000
8CV. Pakarti Lands - 01.543.622.3-901.000
9PT.ADI MURTI - 01.126.392.8-904.000
10CV. JAYA DESAIN - 31.445.532.0-907.000
11CV. MAHOTTAMA DESAIN - 01.960.126.9-902.000
12CV. GANESHA TEKNIKA - 02.601.546.1-906.000
13CV. KARYA SUMAMPAN - 02.022.660.1-907.000
14CV. LINGGA CIPTA DESAIN - 01.885.461.2-907.000