Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. GANESHA TEKNIKA - 02.601.546.1-906.000
2CV. LINGGA CIPTA DESAIN - 01.885.461.2-907.000
3PT MITRA TRI SAKTI - 01.413.445.6-901.000
4PT. DWIPA DEWATA - 02.426.415.2-907.000
5cv. lingga karya utama - 01.948.515.0-907.000
6PT. Ganeshaglobal Sarana - 01.728.190.8-904.000
7CV DUTASARANA HUTAMA - 31.261.025.6-903.000
8PT. LINTAS DAYA MANUNGGAL - 31.209.395.8-901.000
9PT. TRI ANGGA UTAMA - 01.522.090.8-904.000
10PT. DANA SULARSA CIPTA - 31.548.704.1-903.000
11CV. Putra Timor Raya - 01.998.203.2-922.000
12CV. Yogawidya Sarana Desain - 01.695.720.1-908.000
13PT WARTHA BAKTI MANDALA - 01.777.450.6-904.000
14CV. KONINDO - 02.068.815.6-922.000
15CV. TRI MATRA DISAIN - 01.543.621.5-901.000
16CV. PERENCANA UTAMA - 01.672.216.7-905.000
17CV. REKAKO TEKNIK - 01.872.914.5-901.000