Peserta Lelang
 Nama Peserta
PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA
CV. GANESHA TEKNIKA
CV. LINGGA CIPTA DESAIN
CV. Putra Timor Raya
CV. JAYA DESAIN
CV. Vertical Line's