Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. Vertical Line's - 31.407.486.5-907.000
2CV. Putra Timor Raya - 01.998.203.2-922.000
3PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA - 72.003.128.5-822.000
4CV. JAYA DESAIN - 31.445.532.0-907.000
5CV. GANESHA TEKNIKA - 02.601.546.1-906.000
6CV. LINGGA CIPTA DESAIN - 01.885.461.2-907.000