Peserta Lelang
 Nama Peserta
CV.SRI GANESA PUTRA
PT. ANINDYAGUNA
PT. SHUAR KARYA UTAMA
PT. ASRI CIPTA NATHA ALAM
CV. MERTA AYU
CV. KUSUMA MAKMUR