Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1PT. ANINDYAGUNA - 01.512.563.6-904.000
2PT. ASRI CIPTA NATHA ALAM - 01.512.674.1-907.000
3CV. MERTA AYU - 01.994.804.1-907.000
4CV.SRI GANESA PUTRA - 02.612.095.6-907.000
5PT. SHUAR KARYA UTAMA - 01.236.408.9-901.000
6CV. KUSUMA MAKMUR - 01.543.624.9-906.000