Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. Putra Timor Raya - 01.998.203.2-922.000
2PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA - 72.003.128.5-822.000
3CV. JAYA DESAIN - 31.445.532.0-907.000
4CV. Vertical Line's - 31.407.486.5-907.000