Peserta Lelang
 Nama Peserta
PT. BIKARMA
CV. Suypa Raya
CV. JAYA DESAIN
CV. LINGGA CIPTA DESAIN
CV. MAHAKARYA UTAMA
CV. GANESHA TEKNIKA
PT MITRA TRI SAKTI
CV. PERENCANA UTAMA
PT. DWIPA DEWATA
10 CV. KONINDO
11 CV.CIPTA AGUNG DISAIN
12 CV. Putra Timor Raya
13 CV. ARDICON
14 CV.PRASAWITA DISAIN
15 CV. WEDA KARYA MANDIRI